0Item(s)
0 0

5 APLIKASI ASAS PENGAJARAN INTERAKTIF

Product Code EA2847
Product Name: 5 APLIKASI ASAS PENGAJARAN INTERAKTIF
Category: Dr Asry Yusoff
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 16.00
After Discount: RM 8.00
  ECopy (PDF) via Email

5 APLIKASI ASAS PENGAJARAN INTERAKTIF

Ebook ini memberi manfaat kepada pendidik berkenaan 5 aplikasi asas pengkomputeran awan yang ada untuk mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran yang interaktif dan efektif. Isi kandungan setiap aplikasi adalah memperkenalkan kelebihan dan manfaat yang diperoleh daripada penggunaan aplikasi. Ciri-ciri dan kelebihan aplikasi diterangkan melalui contoh antaramuka sebagai pendedahan dan gambaran awal kepada pendidik.


Currently No Review